Vælg en side

Om Nybjerg Mølle

Nybjerg Mølles historie

Hvem er vi i dag ?

Nybjerg Mølle blev købt af Bjørns farfar Carl Ebbe Jacobsen i 1950’erne. Han havde en stor kærlighed til det naturskønne landskab som mindede ham om hans år i Argentina.

Nybjerg Mølle med det tilhørende stuehus dateret hhv 1850 og 1838 stod på det tidspunkt mer eller mindre som en ruin.

I samarbejde med National Museet istandsatte Carl Ebbe Jacobsen møllen, og det gamle stuehus og bygningerne blev i forbindelse med indvidelsen frededet i 1959.

Efter indvielsen af Nybjerg Mølle i 1960 (billedet), byggede Carl Ebbe hovedhuset ud mod møllesøen, på fundamentet af de gamle stalde.

Bjørns far Finn Jacobsen arvede Nybjerg Mølle efter sin fars død og flyttede dertil fra København i 1970, med sin kone Lise jacobsen og deres 3 sønner Bjørn, Chrisitan og Jens.

Nybjerg Mølle stod fuldt funktionsdygtig efter restaureringen i 1960, og blev taget i anvendelse i 1983, hvor møllen malede korn for det biodynamiske firma Helius. Nybjerg Mølle malede mel helt frem til 1991, hvor den samlede årlige produktion var oppe på 150 ton. Produktionen stoppede da Helius byggede deres egen mølle.

I starten af 1990’erne gennemførte amtet et gennemgribende naturgenopretningsprojekt, der førte Egtved Å uden om møllesøen, og dermed satte en stopper for vandkraft til at køre de store undervandshjul på møllen.

Finn Hemme (dambruger) købte møllen af Finn og Lise Jacobsen i 1998, og restaurede møllehjulene så de kunne køre i frihjul.

møllen blev igen sat til salg i 2012 og Bjørn Jacobsen og Julie Rubow som bor der i dag købte Møllen i 2014.

Der har ligget vandmøller i ådalen helt tilbage til 1200-tallet . Nybjerg Mølle nævnes første gang i historien i 1548, og møllen som vi kender den i dag er dateret til 1850, hvor den blev opført af Christian Pedersen Thulstrup. Han var en driftig mand der udover genetableringen af møllen havde et brændevinsbrænderi, et stamperi og et maltgøreri. 

Rigsdagens indførelse af fri næring i 1852, gik dog hårdt ud over Thulstrups forretning, med opførelse af 3 konkurrende møller i området. Thulstrups enke, som overtog driften af forretningen efter mandens død gik konkurs i 1872.

Siden havde Møllen skiftende ejere.

Bjørn Jacobsen og Julie Rubow bor på Nybjerg Mølle i dag, og har 3 sønner.

Vi købte Nybjerg Mølle i 2014, og flyttede hertil fra København efter en større ombygnig af hovedhuset.

Bjørn Jacobsen er vokset op på Nybjerg Mølle, men hans forældre solgte ejendommen i 1998. Det har altid været et ønske for Bjørn at generhverve ejendommen og det lykkedes i 2014.

Bjørn Jacobsen er uddannet cand.oecon fra Århus Universitet i 1992 og var direktør i Nordea frem til 2015.

Bjørn fik diagnosen Alzheimer i 2014.

Julie Rubow uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet 1994. Har arbejdet med offentlig økonomistyring 1998-2008. Eget Catering firma Julies Køkken 2010 til 2013

Nu Direktør for Nybjerg Mølle og skribent og foredragsholder om demens. 

 http://www.livetmedalzheimer.dk/foredrag/